tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Processkontroll Elektriska har erhållit order från St1 raffinaderi Göteborg

Ny station SD14 samt inkoppling mot tillkommande vätgasfabrik

Projektet omfattar installation i ny station med 12 kV ABB UniGear samt 3 kV ABB UniGear ZS1, 0,4 kV ABB MNS 3.0, transformatorer ABB RESIBLOC 2st 2,0 MVA 11/0,42 kV samt 1st 5,0 MVA 11/3 kV, 110VDC, centraler, korskopplingsskåp samt eltraceskåp. 20 000m kabel varav 3000m högspänning. Utbyggnad i två matande stationer.

Stationen färdig augusti 2018.

Processkontroll Elektriska har erhållit order från St1 raffinaderi Göteborg

Ny station SD14 samt inkoppling mot tillkommande vätgasfabrik

Projektet omfattar installation i ny station med 12 kV ABB UniGear samt 3 kV ABB UniGear ZS1, 0,4 kV ABB MNS 3.0, transformatorer ABB RESIBLOC 2st 2,0 MVA 11/0,42 kV samt 1st 5,0 MVA 11/3 kV, 110VDC, centraler, korskopplingsskåp samt eltraceskåp. 20 000m kabel varav 3000m högspänning. Utbyggnad i två matande stationer.

Stationen färdig augusti 2018.