tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Högspänningsställverk till GobiGas

Den nya bränslehanteringsanläggningen i Göteborg

Processkontroll Elektriska har i samarbete med Emil Lundgren Industri fått ett  jobb åt GoBiGas i Göteborg. GobiGas bygger en ny bränslehanteringsanläggning och PK Elektriskas jobb består i att leverera och montera ett högspänningsställverk. Dessutom ska viss ombyggnad ske och nya matningar ska dras till bränslehanteringen. Arbetet inleds omgående och ska vara klart sista november.

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. När anläggningen är i full drift ska leveransen uppgå till 800 – 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 – 100 000 bilar.

Eftersom biogasen framställs av förnyelsebara källor bidrar den inte till att öka utsläppen av koldioxid. En stor fördel med biogas är också att distributionen kan ske via befintliga gasnät.

Högspänningsställverk till GobiGas

Den nya bränslehanteringsanläggningen i Göteborg

Processkontroll Elektriska har i samarbete med Emil Lundgren Industri fått ett  jobb åt GoBiGas i Göteborg. GobiGas bygger en ny bränslehanteringsanläggning och PK Elektriskas jobb består i att leverera och montera ett högspänningsställverk. Dessutom ska viss ombyggnad ske och nya matningar ska dras till bränslehanteringen. Arbetet inleds omgående och ska vara klart sista november.

GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) är Göteborg Energis satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle och spill från skogsbruket. När anläggningen är i full drift ska leveransen uppgå till 800 – 1 000 GWh, vilket motsvarar drivmedel till mellan 80 000 – 100 000 bilar.

Eftersom biogasen framställs av förnyelsebara källor bidrar den inte till att öka utsläppen av koldioxid. En stor fördel med biogas är också att distributionen kan ske via befintliga gasnät.