tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Portabel ”stickpropp” minskar buller och utsläpp vid Majnabbekajen

A mobile container is perfect for those who have flexible needs in a port.

Till glädje för många göteborgare sänks ljudnivån kring Majnabbehamnen samtidigt som luften blir lite lättare att andas när Stena Line ansluter ytterligare ett fartyg till landström. För första gången i Sverige sker detta nu genom en mobil allt-i-ett-anläggning.

Sedan september i år ligger Stena Gothica vid kajplats 47 vid Majnabbeterminalen. För att allt sådant som värme, kyla, belysning, instrumentering och normal hamndrift ska fungera krävs vanligtvis att fartyget ligger med motorerna på. Tyvärr leder det till både utsläpp och buller.  Ny teknik gör det dock möjligt att ansluta fartygen till det landbaserade elnätet med en gigantisk ”stickpropp”. Plötsligt kan man stänga av motorerna och på så sätt minska både buller och utsläpp. Den extra investeringen som krävs för detta är intjänad på under två års tid.

Att inte alla fartyg i världen redan är landanslutna vid kaj beror på att tekniken är förhållandevis ny och ganska komplicerad. De som är världsledande på denna teknik är faktiskt vi, det vill säga Processkontroll Elektriska i Stora Höga utanför Göteborg.

– Vi har sen 2010 med den nya tekniken byggt samtliga åtta anläggningar som finns i Sverige och även en i Norge. Anläggningen vi byggde i Ystad är faktiskt världens största anläggning för landanslutning av fartyg, säger Ingemar Gustavsson, vd för Processkontroll Elektriska.

Anläggningen som i dagarna börjar byggas i Stora Höga ska tas i drift vid Majnabbekajen någon gång efter påsk. Det som gör just denna anläggning extra speciell är att den byggs helt och hållet i en stor flyttbar container, där all teknisk utrustning redan är installerad när den sätts på plats.

Se filmen om landström på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S99iCNBJYgc

Portabel ”stickpropp” minskar buller och utsläpp vid Majnabbekajen

A mobile container is perfect for those who have flexible needs in a port.

Till glädje för många göteborgare sänks ljudnivån kring Majnabbehamnen samtidigt som luften blir lite lättare att andas när Stena Line ansluter ytterligare ett fartyg till landström. För första gången i Sverige sker detta nu genom en mobil allt-i-ett-anläggning.

Sedan september i år ligger Stena Gothica vid kajplats 47 vid Majnabbeterminalen. För att allt sådant som värme, kyla, belysning, instrumentering och normal hamndrift ska fungera krävs vanligtvis att fartyget ligger med motorerna på. Tyvärr leder det till både utsläpp och buller.  Ny teknik gör det dock möjligt att ansluta fartygen till det landbaserade elnätet med en gigantisk ”stickpropp”. Plötsligt kan man stänga av motorerna och på så sätt minska både buller och utsläpp. Den extra investeringen som krävs för detta är intjänad på under två års tid.

Att inte alla fartyg i världen redan är landanslutna vid kaj beror på att tekniken är förhållandevis ny och ganska komplicerad. De som är världsledande på denna teknik är faktiskt vi, det vill säga Processkontroll Elektriska i Stora Höga utanför Göteborg.

– Vi har sen 2010 med den nya tekniken byggt samtliga åtta anläggningar som finns i Sverige och även en i Norge. Anläggningen vi byggde i Ystad är faktiskt världens största anläggning för landanslutning av fartyg, säger Ingemar Gustavsson, vd för Processkontroll Elektriska.

Anläggningen som i dagarna börjar byggas i Stora Höga ska tas i drift vid Majnabbekajen någon gång efter påsk. Det som gör just denna anläggning extra speciell är att den byggs helt och hållet i en stor flyttbar container, där all teknisk utrustning redan är installerad när den sätts på plats.

Se filmen om landström på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S99iCNBJYgc