tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Processkontroll Elektriska har erhållit order av Region Gotland – Elanslutning av fartyg i Visby hamn

Uppdraget består i att leverera 10,7 kV 50 / 60 Hz 5,0 MVA till tre olika kajer där Rederi AB Gotlands dotterbolag Destination Gotland kommer att ansluta sina färjor som bedriver trafik mellan Gotland och svenska fastlandet.

Anläggningen består av en stationsbyggnad i betong på 150m² innehållande rum för Msp-ställverk, frekvensomriktare, transformatorer och styr-kontrollutrustning. Elektrisk utrustning i stationen är 21st MSP-fack ABB UniGear ZS1 för både 50 och 60Hz, en step-down transformator 5,25 MVA och en step-up transformator 5,0 MVA, förmagnitiseringsmotstånd och nollpunktsmotstånd, vattenkyld frekvensomriktare 5,0 MVA, hjälpspänning, radiokommunikation, styr och övervakningsutrustning.

Arbeten som utföres av våra UE är leverans och montage av stationsbyggnad, 800 meter schaktning för kabelrör och gjutning av 4 stycken kranfundament inom terminalområdet. 4 stycken kabelkranar där en kaj har två, dispensrar, erforderligt kraftkablage och manöverkablage till respektive kran.

Som alla tidigare landanslutningsprojekt är även detta en totalentreprenad.

Efter driftsättning kommer vårt serviceteam i Stora Höga att övervaka anläggningen.

Driftsatt anläggning 2019-01-31

Processkontroll Elektriska har erhållit order av Region Gotland – Elanslutning av fartyg i Visby hamn

Uppdraget består i att leverera 10,7 kV 50 / 60 Hz 5,0 MVA till tre olika kajer där Rederi AB Gotlands dotterbolag Destination Gotland kommer att ansluta sina färjor som bedriver trafik mellan Gotland och svenska fastlandet.

Anläggningen består av en stationsbyggnad i betong på 150m² innehållande rum för Msp-ställverk, frekvensomriktare, transformatorer och styr-kontrollutrustning. Elektrisk utrustning i stationen är 21st MSP-fack ABB UniGear ZS1 för både 50 och 60Hz, en step-down transformator 5,25 MVA och en step-up transformator 5,0 MVA, förmagnitiseringsmotstånd och nollpunktsmotstånd, vattenkyld frekvensomriktare 5,0 MVA, hjälpspänning, radiokommunikation, styr och övervakningsutrustning.

Arbeten som utföres av våra UE är leverans och montage av stationsbyggnad, 800 meter schaktning för kabelrör och gjutning av 4 stycken kranfundament inom terminalområdet. 4 stycken kabelkranar där en kaj har två, dispensrar, erforderligt kraftkablage och manöverkablage till respektive kran.

Som alla tidigare landanslutningsprojekt är även detta en totalentreprenad.

Efter driftsättning kommer vårt serviceteam i Stora Höga att övervaka anläggningen.

Driftsatt anläggning 2019-01-31