tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.