tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Kontor, sjukhus, villor och mycket annat

För att du ska kunna använda dina olika elektriska apparater behöver du också ha en säker installation som passar dina olika förhållanden. I vanliga kontor och hushåll är det en säkerhetsklass och utomhus eller i våtrumsmiljöer behövs en annan. Befintliga anläggningar behöver också underhållas och ibland uppdateras för att bibehålla den säkerhetsklass du behöver för att vara trygg i ditt elanvändande.

Vi projekterar, konstruerar, och installerar helhetslösningar för att ni ska få en optimal funktion som samtidigt erbjuder energieffektiv användning. Vi har också en omfattande verksamhet inom tele- och datakommunikation, där vi konstruerar och bygger hela nätverk som är anpassade till just ert behov.

Service och underhåll av befintliga anläggningar i både kontor och offentliga byggnader är en del av vår verksamhet som vi bedriver med hjälp av vår kompetenta personal.