tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Reservkraft på ett sjukhus är ett måste!

sjukhus

Att råka ut för ett strömavbrott mitt under en operation kan innebära en katastrof och i värsta fall leda till dödsfall. Då vill du kunna lita på att nödkraftkällorna fungerar.

Operationsbelysning, elcentraler, reservkraftverk är exempel på utrustning inom sjukvården vi installerar enligt alla föreskrifter. Det ställs speciella krav i den här miljön eftersom patienterna inte alltid är i stånd att reagera på normalt sätt vid ett eventuellt fel.

Utrustningen har ofta livsuppehållande syften, vilket innebär att de även måste ha kontinuerlig strömförsörjning. Medicinska lokaler måste klassificeras med hänsyn till deras användning och det har utarbetats olika klasser där till exempel nödkraftens inkopplingstid styrs av de livsuppehållande verksamheternas krav. Klasserna delas in i 0, 1 och 2, där 0 innebär inkoppling utan avbrott och med en drifttid på tre timmar och gäller utrustning som till exempel belysningsarmaturer vid operationsbord.
Nödkraftkällor skall automatiskt kopplas in och klara att leverera kraft under minst 24 h.