tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Service – med eller utan avtal

industriservice

Alla typer av installationer och anläggningar behöver regelbunden service för att fungera tillfredsställande och säkert. Vi har lång erfarenhet inom service – inte minst av hamnanläggningar – och våra serviceinstallatörer har servicebilar utrustade för att kunna genomföra alla nödvändiga servicearbeten. Teckna gärna vårt serviceavtal på er anläggning!

Serviceavtal

Regelmässig tillsyn innebär att du behåller kvaliteten och att du förebygger eventuella driftstörningar. Erfarenheten visar att regelbundet underhåll av elektriska komponenter, material och mekaniska delar ökar hållbarhet och livslängd. Funktioner säkerställs och du får en trygg ekonomi i dina driftkostnader.

Behovsanpassat serviceavtal

Ett serviceavtal med Processkontroll Elektriska kan anpassas för era specifika behov, krav och önskemål. Allt ifrån periodisk återkommande funktionstest och säkerhetsfunktioner till avhjälpande underhåll och jourberedskap. Avtalets längd kan anpassas från att omfatta ett specifikt uppdrag till ett flerårigt avtal, med återkommande planerade insatser på er utrustning.

Vi har idag underhåll & serviceavtal på HVSC-anläggningar i Göteborgs Hamn samt Älvsborg Ro/Ro med beredskap 24 timmar per dygn.