tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Vi är vana att arbeta i explosiva miljöer!

Industribild_Akzo

Explosiva miljöer och elektrisk utrustning kräver speciell kunskap. Vi har i många år utfört både installation, kontroll, underhåll, reparation och/eller besiktning av elmateriel inom processindustrin och vår personal är mycket erfarna och utbildade för arbeten i de här miljöerna.