Processkontroll Elektriska bygger under sommaren 2015 en ny landströmsanläggning åt  Kristiansands Havn AS i Norge. Till skillnad från tidigare anläggningar rör anslutningen sig den här gången inte om färjor och andra fartyg, utan om oljeborriggar. Dessutom handlar det för första gången om lågspänning i stället för högspänning. Skillnaden för den oinvigde är inte så stor. Det handlar mest om tjockare kablar.

Bortsett från några dagars driftsättning sker hela produktionen i verkstaden i Stora Höga. Det är ju inte alltid så populärt att be folk att jobba långt hemifrån, men nu inreds den norska containern på hemmaplan, vilket gör det hela betydligt lättare. När allt är klart skeppas eller körs containern med lastbil till Norge, där själva inkopplingen sker. En ytterligare finess med att använda container är att om behov uppstår kan containern relativt lätt flyttas för att användas på andra platser i hamnen.

Teknisk specifikation

Rent tekniskt tar man in 690 VAC 50 Hz och omformar till 60 Hz. Transformatorn ligger på 1250 kVA och ut kommer 690 eller 440 VAC beroende på kundens önskemål. I specialfall kan man även koppla om 440 VAC till 480VAC, men då krävs lite mera handpåläggning.