tjänster och produkter inom el, tele
och automation för industri,
förvaltning och infrastruktur.

Värtahamnen får landanslutning

Bild från Värtahamnen

Vi bygger fyra nya anslutningar för fraktfartyg

Denna anläggning är en 60Hz 6,6kV. Den normala frekvensen i Sverige är 50Hz, men i fartyg kan det vara antingen 50Hz eller 60Hz.
Anläggningen har fyra anslutningar till fraktfartygen som anlöper med bränsle till KVV8.
Vårt projekt omfattar bland annat leverans och montage av de två frekvensomriktarna 4MVA, två transformatorer på 11/1,8kV på vardera 3,3MVA samt två transformatorer på 2,3kV/6,6kV på vardera 3,3MVA. Frekvensomriktarna är vattenkylda för att klara kylningen av den höga effekten.
Alla tidigare anläggningar som vi har byggt har varit för färjetrafik, antingen med 50Hz eller 60Hz 11kV.
Projektet startar med projektering omgående, medan montaget startar efter semestern.

Värtahamnen får landanslutning

Bild från Värtahamnen

Vi bygger fyra nya anslutningar för fraktfartyg

Denna anläggning är en 60Hz 6,6kV. Den normala frekvensen i Sverige är 50Hz, men i fartyg kan det vara antingen 50Hz eller 60Hz.
Anläggningen har fyra anslutningar till fraktfartygen som anlöper med bränsle till KVV8.
Vårt projekt omfattar bland annat leverans och montage av de två frekvensomriktarna 4MVA, två transformatorer på 11/1,8kV på vardera 3,3MVA samt två transformatorer på 2,3kV/6,6kV på vardera 3,3MVA. Frekvensomriktarna är vattenkylda för att klara kylningen av den höga effekten.
Alla tidigare anläggningar som vi har byggt har varit för färjetrafik, antingen med 50Hz eller 60Hz 11kV.
Projektet startar med projektering omgående, medan montaget startar efter semestern.